Vår födelsekön – Bartolome Esteban Murillo

Vår födelsekön   Bartolome Esteban Murillo

Ikonografin av Jungfru Maria på Murillo är traditionell. Men uppenbarligen kändes inte konstnären trånga av stränga kanoniska ramar, eftersom var och en av hans jungfruliga Maria inte är som den andra.

I det här fallet har alla bilder av Jungfru, som tillhör hans hand, gemensamma särdrag – en viss svårighet i ögonen, konturerna på näsan och pannan. När vi tittar noga på dessa ansikten finner vi att vår fru Murillo alltid är infödd i Andalusien.

I dessa ”Sevilla Madonnas” förkroppsligades det spanska folks naiva och brännande tro. Låt oss skilja på mästarens inställning till bilden av Jungfru Maria och det faktum att han inte bara skrev den ”traditionella” Madonna utan också ”illustrerade” de olika stadierna i hennes liv säger. Här kan du se ”Födelsedagens födelse”, ”Att höja jungfru Maria” och ”Immaculate Conception”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)