Gravsten – Rembrandt Harmens Van Rhine

Gravsten   Rembrandt Harmens Van Rhine

PICTURE-SKETCH OIL på temat för den berömda tomten. De djupaste sorgen hos de samlade är desto mer så att ingen av dem vet att den korsfäste Kristus kommer att stiga och graven kommer att vara tom.

Det snabba, fria sättet att skriva, kontrasterna mellan ljus och skugga, mångfalden av sörjarnas ställningar är karakteristiska för Rembrandt, som skapade magnifika teckningar och graveringar som denna bild har mycket gemensamt. Dess praktiska syfte är fortfarande oklart, eftersom det under XVII-talet var omöjligt att hitta en köpare för sådant oavslutat arbete.

Det kan ha fungerat som en förberedande skiss för en bild från Passion of the Lord-serien på uppdrag av Frederick Hendrick, även om den färdiga versionen på många sätt skiljer sig från den.