Josefs åtal – Rembrandt Harmens Van Rhine

Josefs åtal   Rembrandt Harmens Van Rhine

Målning av den holländska konstnären Rembrandt van Rijn ”Anklagelsen av Joseph.” Storleken på målningen är 106 x 98 cm, olja på duk. Den fullständigare titeln på målningen är ”Potifars fru anklagar Joseph”. Historien om den bibliska patriarken Joseph berättas i 1 Mosebok. Till och med i föräldrarhemmet Jacob och Rachel fungerar deras älskade son Joseph som en drömmare.

Josefs far skiljer honom från sina bröder, och avundsjuk på sin speciella position och vackra kläder säljer de Joseph i slaveri till husvagnsresande till Egypten. I Egypten tjänar Joseph som slav för den rika adelsmannen Potifar, chef för faraos livvakter. Potifar litar på Joseph med hela sitt hus, men Potifars fru bryter mot hans kyskhet och Joseph flyr och lämnar sina kläder i en kvinnas händer. Potifars fru, som förälskas i Joseph och inte lyckades uppnå ömsesidighet, anklagar honom för våldtäkt.

I fängelset där Joseph faller är bagaren och tsarens bagare med honom. Joseph tolkar sina drömmar, enligt vilka bagaren kommer att avrättas, och bagaren kommer att förlåtas efter tre dagar. Josefs profetia håller på att uppfyllas, och butleren påminner om honom när de egyptiska prästerna har svårt att tolka faraoens dröm om sju feta kor som har ätts av sju magra, sju goda spikelets som äts av tunna. Joseph, som kallas från fängelset, tolkar en dröm som en förutsägelse om att efter de kommande sju åren av en god skörd kommer sju år med dålig skörd. Han råder farao att utse en förvaltare för att skapa lager under hungersnödet.

Farao utnämner Joseph till en förtroende, gynnar honom med sin ring, ger honom det egyptiska namnet och i fruar egyptiska Asnef, dotter till en präst från Heliopolis. Bilden av Joseph utvecklades kraftigt i de aggadiska legenderna, i kristendomen, där Josefs kyskhet och oskyldiga lidande betraktas som att förkunna Kristi offer och islam. Denna berättelse handlar om anklagelsen av Joseph i våldtäkt av den rika egyptens hustru Potifar är en av de mest populära Gamla testamentets scener i europeisk konst.

I bibliska scener är Rembrandt närmare förknippad med texten än i verk om mytologiska teman, i bilder på plottarna i Gamla testamentet eller den verkliga berättelsen utvecklar han sin berättelse, baserad på historiska källor, från texten, i bilder på plottarna i Nya testamentet Rembrandt, efter den konstnärliga traditionen snarare flytta bort från texten. Men i alla fall handlar han på ett genialt sätt fritt: ”Det finns ingen viljan i det. Skalan för Rembrandt förblir alltid historia och den konstnärliga uppgiften som han har satt upp av hans tid.”