Girl by the Window – Rembrandt Harmens Van Rhine

Girl by the Window   Rembrandt Harmens Van Rhine

Det traditionella namnet är ”Girl by the Window”, även om detta helt klart är studioarbete och en fönsterbräda som modellen lutade på, inte mer än en hylla eller stativ. Ingenting kan dock förringa charmen i denna till synes anspråkslös bild, som länge har varit mycket populär.

Det förvånansvärt fria skrivsättet skiljer det från noggrant utförda specialtillverkade verk, samtidigt som en känsla av psykologiskt djup uppnås – ett sådant brev blir mer och mer karakteristiskt för Rembrandt. Speciellt fascinerande ansiktsuttryck; det verkar som om det förändras något under vårt blick – som om flickan ler.

Det kände ibland hushållerska och flickvän till konstnären Hendrikier Stoffels, även om det tros att hon dök upp i Rembrandts hus inte tidigare än 1647. Denna version kan emellertid inte uteslutas, trots att bilden knappast kan ges nitton år.