Venus och vulkan – Bartholomeus Spranger

Venus och vulkan   Bartholomeus Spranger

Målningen ”Venus och vulkan” målades av en flamländsk konstnär Bartholomeus Spranger i Prag, färdig ett år före målarens död. Målningsstorlek 140 x 95 cm, olja på duk. En vulkan i mytologi, gudens eld och metallurgi, enligt Varro, överfördes till romarna från Sabinerna. Ordet Vulcanus har inte en entydig etymologi på latin.

Kulturen i Vulcan var ursprungligen förknippad med mänskligt offer. Detta indikeras av nyheterna om Varro, bekräftade av andra författare, att människor under vulkanfestivalen kastade levande fiskar och andra djur i elden och offrade dem istället för människors själar. Kultens antropofagiska karaktär indikeras också av myten om sonen till Vulcan, den eld-andande kannibalen Cacus, som bodde på Aventineberget, i en grotta omgiven av resterna av mänskliga kroppar som slukats av dem.

Forntida romerska författare nämner Vulcans första fru och kallade henne en – Maya, andra – Mayesta. Andra myter, som identifierar Vulcan med den grekiska Hephaestus, kombinerar den med skönhetens gudinna, Venus. Vulcans söner från dödliga kvinnor dyrkades av den romerska kungen Servius Tullius och grundaren av staden Prenesta Tsekul.