Lucretia självmord – Rembrandt Harmens Van Rhine

Lucretia självmord   Rembrandt Harmens Van Rhine

Denna bild är ett av de sista stora verken av Rembrandt. Den ledsna duken illustrerar Lucretias smärtsamma död, vilket ledde till den romerska republikens uppror och vidareutveckling, och visar författarens arbete med ljus och ljus, vilket ger huvudpersonens tredimensionella realism. Ett sådant sätt att skapa belysning, naturligtvis, lånat av Caravaggio och hans följare.

De uttrycksfulla ögonen och ansiktsuttryck av Lucretias dygd ger bilden känslomässig styrka. Psykologiskt anspänd ”Lucretias självmord” motiverar Rembrandts status som en av de bästa holländska realisterna.

Tragedin av Lucretia, den exemplifierande hustru till Lucius Tarquinius Collatina, började när kvinnan kom i kontakt med sonen till Tarquinius stolt, grymt etruskisk kung av Rom. Sextus Tarquinius, som hotade med vapen och repressalier mot familjen i Lucretia, vanære den olyckliga, eftersom hon var rädd för döden av nära och kära, skandaler och skam genom att göra allt som kungens son ville ha. Men sedan berättar hon om vad som hände med sin man och sin far, varefter Lucretia, efter att ha fått sin eded hämnd, fastnade sig ihjäl. Enligt boken om Libyas historia i Rom, styrts monarkin efter en kvinnas självmord.

För att fokusera tittarens uppmärksamhet uteslutande på psykologiska aspekter, berövar Rembrandt sammansättningen av alla distraherande detaljer och faktorer. Till skillnad från de flesta målningar i detta ämne, där Lucretius visas naken, vilket gav erotiska undertoner till verken, klär Rembrandt hjälten i rika ädla kläder. Mörk och djup bakgrund ger en mörk stämning och mer uttrycksfullhet till dramatisk position.

För att lugna sig själv tar Lucrece gardinsnöret – en symbolisk bild av slutet av hennes liv. Just nu fångat på bilden har hjältinnan redan trängt igenom sig själv och dragit ut en dolk, blod börjar sippra genom hennes klänning. Linjen som sträcker sig dolk, kedjor, rep och klädklappar korsar varvid det dödliga såret finns. Hennes mörka ögon är fyllda av sorg och hennes bleka ansikte indikerar den närmande döden.

Lucretias ställning och hennes ansiktsuttryck påminner påfallande om verket ”David med chefen för Goliat”, av Caravaggio. Det är möjligt att Rembrand såg originalet eller en kopia av detta verk, vilket inspirerade honom att skapa en sådan dyster duk.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)