Jacob brottar ängeln – Rembrandt Harmens Van Rhine

Jacob brottar ängeln   Rembrandt Harmens Van Rhine

DETTA ARBETET försöktes anslutas till ”Moses med lagstabellerna” och trodde att de förmodligen utgör två delar av den stora bilden avsedd för Amsterdams rådhus, men hittills har inget tillräckligt övertygande bevis presenterats för denna version.

Bilden är beskuren, de kämpande figurerna på en stor duk skulle inte fylla hela utrymmet. Avsnittet som visas är en av de mest mystiska i Gamla testamentet. När Jacob lämnas ensam visas någon och slåss med honom hela natten. Ängel misslyckas med att besegra Jacob, sedan berör han venen på låret och skadar henne.

Icke desto mindre ställer Jacob testet och får ett nytt namn Israel, vilket betyder ”han som kämpade med Gud och kommer att övervinna människorna.” Det är därför Jacob och ängelens ställningar är ganska naturliga och motiverade, mer troligt liknar de som älskare än slåss.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)