Kristus förmedling av sv. Peter nycklarna till himlen – Jean Auguste Dominique Ingres

Kristus förmedling av sv. Peter nycklarna till himlen   Jean Auguste Dominique Ingres

Denna stora duk, beställd för den romerska kyrkan för den heliga treenigheten redan 1817, slutade Ingres först sommaren 1820. Bilden visar scenen för överföring av nycklar från himlen till aposteln Peter.

Detta händer i närvaro av andra apostlar. Konstnären behandlade denna typ av order mycket ansvarsfull, älskade målningarna av religiöst innehåll och var mycket irriterad över alla missförstånd. Här kommer det att vara lämpligt att återkalla en ”rysk” historia från hans liv. En gång i Rom beordrade den dåvarande arvingen till den ryska tronen, och i framtiden beordrade tsaren Alexander II Ingre till bilden av Vår fru med helgon Nicholas och Alexander som stod omkring.

I Ryssland kritiserades denna duk, eftersom den ansågs vara latin i sin anda. Ingres skapade, trots sina avskräckare, en kopia av denna bild, men med de katolska helgonna. Att han var så, denna besvärliga Ingres.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)