St Stephen’s Martyrdom – Peter Rubens

St Stephens Martyrdom   Peter Rubens

Denna målning, en triptykcentrumgrupp, beställdes av den rika benediktinska klostret Amand, nära Valenciennes. I det öppna tillståndet visar triptiken martyrdomen i St Stephen och scener från helgens liv.

När vingarna är stängda kan meddelandet ses på baksidan av sidovingarna.