Liten bild med gul – Vasily Kandinsky

Liten bild med gul   Vasily Kandinsky

Denna bild hänvisar till sena improvisationer, där objektivitet praktiskt taget är frånvarande. Detta är en ren abstraktion. Det skrevs i München strax före första världskrigets utbrott, vilket tvingade konstnären att återvända till Ryssland.

Konstkritiker älskar att säga att den växande politiska instabiliteten i förkrigstiden och förutsättningen för en katastrof inte bara kunde påverka konstnärens arbete. Faktum är att teman för den sista domen och apokalypsen är ofta ett intresse av verk från Kandinsky förkrigstid. Det finns en välgrundad uppfattning om att den berömda ”komposition nr 7” faktiskt är beröm av flera tidigare verk, bland annat om apokalyptiska och bibliska teman. De kanske har rätt.

I denna känslomässiga färgvirvel kan man läsa krigets förutsägelse. Och du kan, och en förutsättning för kärlek. Vad betyder till exempel att visas i namnet ”Yellow”? Och vem kan veta vad som händer i konstnärens själ, även om hela världen flyger runt i avgrunden? Ofta kommer även han själv inte att kunna svara på denna fråga.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)