Äktenskap i Cannes – Gerard David

Äktenskap i Cannes   Gerard David

I sitt arbete fortsatte Gerard David traditionerna från mästarna i den tidiga nederländska renässansen. Hans konst kännetecknades inte av livlig innovation, i sina verk följde konstnären de ikonografiska scheman som hade utvecklats i Nederländernas konst.

Samtidigt kännetecknas Davids verk av deras mjukhet och rikedom av bildmässigt sätt och skicklighet i överföring av belysning. Hans målning är poetisk, men de skapade bilderna kännetecknas av kyla, frånvaron av yttre känslomässighet, impassivitet med en betonad avskiljning och intensiv inre kontemplation, accentuerad av konstnären med hjälp av en liggande bakgrund. Detta är det typiska arbetet för David för hans arbete – ”Äktenskap i Cannes”.

Lite är känt om Davids liv. Hans namn nämns i dokumenten från staden Brygge, där konstnären tog en ledande plats bland målare efter G. Memlings död. 1515 anslöt sig befälhavaren till Antwerpens konstmästare, men senare arbetade han igen i Brugge. David ledde en stor verkstad.

Under hans ledning utförde många studenter kopior och upprepningar av hans verk. Andra berömda verk: ”Dopet av Kristus.” Jan de Thunder altare. City Art Gallery, Brugge; ”Kambiz domstol”. 1498. City Art Gallery, Brugge.