Saint Roch, ber till jungfru för helande av de plågade – Jacques-Louis David

Saint Roch, ber till jungfru för helande av de plågade   Jacques Louis David

David vände sig mycket sällan till religiösa ämnen, och de flesta av de verk som han skrev om detta ämne tillhör den tidiga kreativa perioden. Den mest anmärkningsvärda kan betraktas som bilden ”Holy Roch, ber till jungfru för läkning av de plågas”, som skrevs vid slutet av hans studier i Italien. 1781 stod målningen ut på salongen, där den fick behållna och godkännande recensioner från kritiker.

I sammansättningen och färgen på duken gissas Poussins starka inflytande, med undantag för vissa detaljer, som till exempel St. Rochs ökade uppmärksamhet på offren som drabbats av pesten. Senare kommer romantikerna att njuta av den dystra skönheten hos mänskligt lidande och magsår och nå sin topp i verken av Gericault och Delacroix).