Westphalian World – Gerard Terborch

Westphalian World   Gerard Terborch

Konstnären målade ett gruppporträtt av deltagarna i Westphalian Peace. 1648 slutade trettioårskriget i det heliga romerska riket i freden i Westfalen.

Fredfördraget mellan Spanien och Förenade provinserna i Nederländerna, som avslutade åttioårskriget och undertecknades samma 1648, tillhör också den Westphalian Peace. The Westphalian Peace var resultatet av den första moderna diplomatiska kongressen. Han inledde en ny ordning i Europa, baserad på begreppet statlig suveränitet.

Avtalen påverkade det heliga romerska riket, Spanien, Frankrike, Sverige, Nederländerna och deras allierade i person från de heliga prinserna av det heliga romerska riket. Fredssamtal hölls i det historiska området i Westfalen. Kongressen samlade 135 diplomater som representerade intressen för alla länder som är direkt eller indirekt inblandade i kriget.