Madonna med barn, heliga och donator – David Gerard

Madonna med barn, heliga och donator   David Gerard

Bilden av Madonna med barnet, heliga och givaren målades av konstnären omkring 1510. Faktum är att verkets intrig är den mystiska trolovet St Catherine.

På en mörk bakgrund i en mörk klänning sitter på Madonnas tron ​​och håller barnet i armarna. Hans hand rör vid skönhetens hand i den kungliga klädseln och skickar förlovningsringen till den. Till vänster om Madonna, med hårda ansikten, sitter St. Mary Magdalene och St. Barbara, de deltog i en mystisk trolov. Brugge kanon, givaren av detta arbete, visas på vänster sida i bönpositionen.

Temat Kristus och eukaristin betonas av de växande vinstockarna längs trädgårdens väggar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)