Sammansättning IV – Wassily Kandinsky

Sammansättning IV   Wassily Kandinsky

Målningen ”Komposition IV” var tänkt mycket ljus med en hel del känsliga toner, som ofta flyter in i varandra, gult är också kallt. Förhållandet mellan ljus-kall och skarp rörelse är huvudkontrasten i bilden. Här verkar jag som om den här kontrasten är ännu starkare, men å andra sidan är den inre mer öppen. Resultatet är ett mer exakt intryck.

Stämman hos författaren överförs genom den inre rörelsen till höger, och små former rör sig till vänster, vilket skapar en fantastisk harmoni av massorna och enkla liggande linjer.

Uppmärksamhet riktas mot kontrasten mellan vaga och konturformer, det vill säga linjen är helt enkelt som en linje och som en kontur, som i sig själv låter som en linje. Samtidigt överlappas formens gränser av färger, där färgljudet dominerar över ljudet av former.

I allmänhet är denna skapelse av en enastående mästare mycket musikalisk, ofrivilligt hörda ackord, som sedan fryser och sedan dyker upp igen. Kandinsky hade alltid drömt om en syntes av målning och musik, och detta förkroppsligades i hans abstrakta lyriska kompositioner. Den otitlade bilden väcker ändå känslor, återspeglar författarens och betraktarens stämning och agerar subtilt lugnande, som alla genuina konstverk.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)