Cirklar i cirkeln – Vasily Kandinsky

Cirklar i cirkeln   Vasily Kandinsky

Målningen ”Cirklar i en cirkel” visar den speciella stilen för Kandinsky i början av 1920-talet, då han började undervisa på Bauhaus i Weimar. Han lämnade den spontana målningen i en geometrisk komposition.

I detta papper omger tjugoseks korsande cirklar i olika storlekar och färger den svarta cirkeln, många av dem korsade av raka svarta linjer. Två ljusa strålar av blått och gult, som passerar från de övre hörnen, korsar varandra mot mitten och ändrar färgerna på cirklarna, där de överlappar varandra.

Även om bilden ”Cirklar i en cirkel” skiljer sig markant från andra verk av Kandinsky i början av 1900-talet, återspeglar den hans oföränderliga förtroende för att vissa färger och former betecknar känslor som kan kodifieras och kombineras till en enda helhet, vilket återspeglar kosmos harmoni.

För Kandinsky hade cirkeln, en av de mest elementära formerna, en symbolisk, kosmisk betydelse. Han skrev att ”en cirkel är en syntes av de största motsatserna. Den kombinerar koncentrisk och excentrisk i en form och i balans.” År 1931 beskrev han i ett brev till Emily Hag på Museum of Art of Philadelphia, ”Circles in a Circle” som ”den första bilden av en gruva, för att föra cirklarnas ämne i förgrunden.”

”Cirklar i en cirkel” är en kompakt stängd komposition. Kandinsky inledde en tankeväckande studie av cirkeln som ett konstnärligt block, med början på denna bild. Den yttre svarta cirkeln, som om den andra ramen för bilden, uppmanar oss att fokusera på samverkan mellan de inre cirklarna och två korsande diagonala ränder för att förbättra effekten och lägga till perspektiv till kompositionen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)