Saint Matthew and the Angel – Rembrandt Harmens Van Rhine

Saint Matthew and the Angel   Rembrandt Harmens Van Rhine

En av en serie porträtt av apostlarna, skriven i början av 60-talet. Till skillnad från andra ensamstående porträtt, här bakom aposteln är en ängel som inspirerar Matteus att skriva evangeliet. Ängeln påminner mycket om Titus, som mycket väl kan vara en modell för honom, men aposteln är uppenbarligen inte Rembrandt.

Förutom den religiösa betydelsen förmedlar bilden anmärkningsvärt kontrasten mellan ungdom och ålder, även om rollerna är motsatta i designen. En ängelsk ung man, lugn, säker, tröstar Matthew och lägger handen på den gamla mans axel. St Matthew är tappad i tanken, hans hand med svullna vener drar hans skägg. Boken är knappast en exakt reproduktion av ett forntida manuskript, men den var skriven på ett mästerligt sätt.