Sammansättning X – Wassily Kandinsky

Sammansättning X   Wassily Kandinsky

Det viktigaste kännetecknet för denna komposition är uppenbarligen ett rörligt svart hav, mot bakgrund av vilka färger och former uppstår separat.

Kandinsky uttryckte alltid stor avsky för svart färg, och det är mycket symboliskt att han valde denna färg som den dominerande för denna komposition.

Storleken hos dessa färgformer leder till reflektioner över de former som skapats av Matisse ett decennium senare. Formens rörelse riktas tydligt uppåt på båda sidor om centralaxeln, som korsar objektet. Figuren i mitten av kompositionen liknar en bok och placeras närmare toppen av duken. I allmänhet orsakar duken en känsla av lite yttre rymden med föremål som växer i den.

Den svarta färgen är den mest fulla av uttryck för en förutsägelse om olycka, en känsla av oacceptabel larm Sådan var tiden, känslan av en närmande åskväder. Det var 1939 som andra världskriget började.

Den svarta färgen är spridd över hela duken, det är grunden för allt som uppstår inuti, det ger tonen för känslomässig uppfattning som helhet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)