Improvisation nr 29 (Svanen) – Vasily Kandinsky

Improvisation nr 29 (Svanen)   Vasily Kandinsky

Efter att ha behandlat symbolik och Fauvism började Kandinsky under åren 1908-1909 befrias från påverkan från alla konstnärliga trender och famla på sitt eget sätt. För honom betyder denna process främst befrielse av färg, form och linje från objektivitet. Människor, hus och landskap i hans målningar blir mindre igenkännliga, mer och mer abstrakta.

”Den första abstrakta akvarellen”, skriven 1910 i denna mening – är absolut ett landmärkeverk. Samma år 1910 skrev han en avhandling ”Om det andliga i konst”, där han med forskarnas grundlighet och konstnärens poesi bygger sin filosofiska grund för sin egen konst. I denna akvarell flattar det implicita perspektivet och frånvaron av horisonten å ena sidan och snedvrider det uppfattade, å andra sidan – kombinerar och organiserar.

Bland harmonin med de finaste färgövergångarna antar vi fortfarande konturerna av stenar, växter och fåglar. Att dechiffrera dessa karaktärer eller uppfatta verket rent och meningslöst? Svaret på denna fråga hittas bara i betraktarens ögon.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)