Sammansättning VII – Wassily Kandinsky

Sammansättning VII   Wassily Kandinsky

Under denna period arbetade Kandinsky med en ny bildformel bestående av linjer, punkter och kombinerade geometriska figurer som representerade hans visuella och intellektuella forskning. Lyrisk abstraktion skiftade mot en mer strukturerad, vetenskaplig komposition.

Den sjunde kompositionen kallas med rätta höjdpunkten i Kandinskys konstnärliga kreativitet under perioden före första världskriget. Hon föregicks av mer än trettio skisser, akvareller och oljearbeten, som ”dokumenterar” processen att skapa arbete. Överraskande nog, efter att konstnären avslutat ett långt preliminärt verk, skrev kompositionen sig på bara fyra dagar, vilket framgår av fotografier tagna mellan 25 och 28 november 1913.

Huvudmotivet – den ovala formen, korsad av en oregelbunden rektangel, uppfattas som ett centrum, omgiven av en virvel av färger och former. Konstkritiker har, tack vare inspelningarna och studerat några av verken, bestämt att den sjunde kompositionen är en kombination av flera teman – Uppståndelsen av de döda, dommedagen, översvämningen och Edens trädgård, uttryckt som en symbios av ren målning.

Övergången till användningen av grundläggande bildelement markerade början på en dramatisk period i Kandinskys verk och blev föregångaren till abstrakt konstens uppträdande. Kandinsky skapade en ny stil, för närvarande känd som en lyrisk abstraktion.

Konstnären imiterade flödet och djupet i ett musikaliskt verk genom att teckna och rita, och återspegla färgläggningen temat djup kontemplation. 1912 skrev han och publicerade grundstudien ”On the Spiritual in Art”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)