Improvisation 7 – Wassily Kandinsky

Improvisation 7   Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky avvisade den figurativa ämnesmålningen och letade efter nya former för sin nya konst. Dessa innovativa former var komposition och improvisation, som, utan att ha ett uttalat plotprogram, bar idén i färg och form, det vill säga de var en berättelse i sig själva.

Improvisation nr 7, som dök upp 1910, var skriven av en flerskiktad sofistikerad skrivteknik som är inneboende i alla författarnas verk under denna period, med beaktande av alla lagar i färgkombinationer, som Kandinsky själv härledde. Det finns mycket grönt, svart och röd-orange. Behandlingen av blommor, enligt konstnärens teoretiska verk, är som följer:

Grönt – likgiltighet, inte spännande känslor, lugn; svart – den sista punkten, den sista, som liknar solens utrotning eller världens slut; vit – tystnad och tystnad; röd är makt.

Vad är meningen med kombinationen av alla dessa färger? Kandinsky erbjöd sig att besvara denna fråga till alla oberoende, eftersom konst i allmänhet är helt subjektivt och intimt, om jag kan säga det. Författaren har upprepade gånger betonat att färgerna bara bör locka betraktarens uppmärksamhet och ge honom möjlighet till självständig skapelse.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)