Svarta linjer – Wassily Kandinsky

Svarta linjer   Wassily Kandinsky

Målningen ”Svarta linjer” är ett lyriskt verk. Milda pastellfärger bildar bakgrunden, där färgerna skimrar, ljusa färgglada fläckar ser inte ut frusna och amorfa, de stannade ett ögonblick för att börja röra sig igen. En sådan bildteknik ger en känsla av liv, föränderliga stämningar.

Och svart ljus beröring skapar en bräcklig verklighet som också förändras. Dessa luftlinjer är också i rörelse, de glider mot en färgstark bakgrund utan att slås samman med den. Någonstans liknar de levande varelser, så små fluffiga insekter som gläder sig över solen och ljusa blommande omgivningar.

Ett nätverk av tunna, upprörda linjer indikerar grafisk, tvådimensionell känslighet, medan flytande, skällande former bildar olika rumsdjup.

Det är svårt att söka i handlingen i den här bilden. Liksom alla abstraktioner förmedlar den konstnärens momentana känsla, hans uppfattning om verkligheten. Därför kommer sådana ögonblick in i evigheten och förblir en återspegling av det livet, den svårfångade verkligheten från det förra seklet, långt ifrån oss…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)