Blå himmel – Wassily Kandinsky

Blå himmel   Wassily Kandinsky

”Blå himmel” – arbete är intressant i alla avseenden. Först och främst är det en asketisk lösning av färgskalan. Det finns inga ljusa och oskarpa former, det finns en enorm blå himmel.

Konstiga figurer dök upp på duken, som kan kallas varelser. De rör sig, gläder sig och ler. Här är en figur som liknar en drake, den vrider sig graciöst och ser överraskande på oss.

I varje figur märker vi ett leende, och det finns ingen slumpmässig rotation, var och en av sig själv och alla tillsammans svävar på den blå himlen, vilket får oss ett bra leende som svar.

Denna bild kan knappast kallas helt abstrakt, trots det fantastiska utseendet på levande varelser som hyser efter mästarens vilja utan att störa varandra. Det finns inga konflikter, inga sammanstötningar, ingen aggression. Endast en allmän livsbekräftande rörelse i rymden. Och en enorm himmel, en för alla.

Från invånarna i bilden ”Blue Sky” kan du göra en tecknad film med musik, rörelse och utan ord. Alla kommer att framföra sin himmelska dans och allt slutar med ett vackert ackord i denna himmelska dans.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)