Vid portarna till klostret – Alexei Savrasov

Vid portarna till klostret   Alexei Savrasov

Bilden ingår i Savrasovsky-cykeln av ”regnbågar”. I detta arbete spelar dock regnbågen inte den första fiolen, men ”skjuts” till höger kant av duken och halvt dold bakom träden.

Viktigare här är kontrasten i färglösningen mellan den rastlösa åskvädervärlden, vars bild upprätthålls i mörka och lila färger, och det starka ljuset från ”fönstret” i klosterportarna, som ekar ”fönstret” i himlen, som en genomborrad regnbåge.

Detta samtal och själva kompositionsprincipen ”klättring” bildar bildens informativa bakgrund.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)