Madonna och barn under ett äppelträd – Lukas Cranach

Madonna och barn under ett äppelträd   Lukas Cranach

Målningen ”Madonna och barn under ett äppelträd” målades av befälhavaren i norra renässansen, Lucas Cranach den äldre, på 20-talet av 1500-talet, under hans talangs glansdag. Storleken på konstnärens målning är 53 x 42 cm, olja på duk; kanske var bilden beskuren.

Den tyska konstnären Lucas Cranach skildrade Madonna i form av en charmig jordisk kvinna med ett barn i armarna, beläget i en äppelodling. För att framhäva Guds moder roll som ljusets värdare och glädjen i världen, placerade konstnären den obefläckade jungfru Maria och barnet på ett högt berg och förstärkte perspektivet på ett avlägset landskap vid foten av bergen.

Både Madonna och Baby Jesus tittar noggrant på tittaren från bilden, som om vi låter oss förstå att de två redan vet sitt öde och är redo att acceptera det utan en skugga av tvivel. Guds moder blick berörs lite av sorg, ömhet och tyst sorg – hon vet att hon måste förlora sin son och hitta honom igen i himlen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)