Madonna med änglar och heliga (Maestas) – Duccio di Buoninsegna

Madonna med änglar och heliga (Maestas)   Duccio di Buoninsegna

På framsidan av tavlan skriven från två sidor är Madonna i form av Drottning av himlen och drottningen av Siena. På båda sidor av det finns långa högtidliga rader av änglar och helgon. I förgrunden är Sienas skyddshelgon: av sv. Anseniy, sv. Biskop Savin, martyrer i sv. Kriskent och sv. Victor. Knäla och ber om skyddet av stadens älskarinna. Bakom dem från vänster till höger: av sv. Katerina, sv. Paul och St. Evangelisten John och vid tronen på båda sidor – två änglar. Till höger stängs serien av St. Döparen John, sv. Peter och sv. Agnes.

Den andra raden består av värdiga änglar, sex på varje sida. Bakom tronen finns också änglar, med djup vördnad som tittar på Madonna. Den fulla vita marmortronen, avbildad i full ansikte och inlagd i kosmatisco-stil, är som en tempeldörr, som omfamnar Madonna, som är klädd i en mörkblå udde, och väcker klart mot silkebrokadöverkanten broderad med guld, kastad på tronen. Den enda dekorationen av Madonnas kappa är en smal gyllene kant, vars vridning är mjukare och mer naturlig än Madonna Rucellais. Pittoreska reflektioner av veck är också mer troliga, de dekorerar inte längre bara utan uttrycker former och rörelser. Spädbarnet, som sitter på Madonnas knä, är mer naturligt skrivet, hans blick riktas rakt mot betraktaren, men han välsignar inte utan håller kappan på bröstet.

Inskriptionen i guld på kanten av tronens piedestal vittnar om Duccios djupa konstnärliga självmedvetande. Han frågar i henne från Madonna vila för Siena och för sig själv, eftersom han så vackert skildrade henne: MATER SCA DEI / SIS CAUSA SENIS REQUEI / SIS DUCIO VITA / TE QUIA PINXIT ITA ”

På baksidan av brädet finns scener av Kristi lidelse. ”

Fram till 1505 prydde målningen av Duccio huvudalteret i Siena-katedralen. 1771 togs det isär och separerade målningarna av gavlarna och predellen. Den ursprungliga inramningen av bilden går förlorad. Formen på gavlarna och motivet för deras målning idag är inte längre möjligt att rekonstruera exakt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)