Kristus som visas med änglar – Sebastiano Ricci

Kristus som visas med änglar   Sebastiano Ricci

Målningen av den italienska målaren Sebastian Ricci ”Kristi utseende med änglarna”. Storleken på målningen är 120 x 148 cm, olja på duk. Änglar, i judiska, kristna, muslimska mytologier är icke-demonterade varelser, medlar mellan Gud och människor.

Änglar är i viktiga ögonblick i mänsklig historia Gamla testamentets patriarker och de rättfärdiga: Abraham, Jakob, Moses, David, Lot och andra bibelske karaktärer. I Nya testamentet tjänar änglar Jesus Kristus och den läran som predikades för dem: de förkunnar och förhärligar Frälsarens födelse, tjänar Kristus efter frestelsen i öknen, förkunnar Kristi uppståndelse och hans uppstigning till himlen, är apostlar och helgon och tar också en aktiv del i den kommande fruktansvärda domstolen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)