Madonna och barn med fem änglar – Sandro Botticelli

Madonna och barn med fem änglar   Sandro Botticelli

Bilden ser inte ut som de vanliga idealiserade bilderna av Madonna och barnet. Ett sömnigt barn som håller en granat, en trött och orolig mamma är livobservationen för Botticelli, som själv hade en familj och kände alla bekymmer och problem i hemmilivet. Även änglarna i bakgrunden är som körpojkar efter en lång och tråkig repetition.

Bildens sammansättning påminner om målningsskolan i Siena, där huvudpersonen tilldelades huvudplatsen, medan andra stod upp bakom, som bakgrund, utan avsikt att skapa en atmosfär som är gemensam för hela scenen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)