Madonna and Child, St. Catherine och St. Ursula – Giovanni Bellini

Madonna and Child, St. Catherine och St. Ursula   Giovanni Bellini

I utvecklingen av detta tema, det mest ”omfattande” i sitt arbete, kan Bellini bara jämföras med Raphael. Ibland skrev han Jungfru på beställningar av privata kunder – på små dukar). Det finns också ett litet format i hans arv, där Madonnaen är avbildad omgiven av helgon). Tillsammans med sådana verk utförde konstnären också högtidliga altarbilder.

I sådana fall skildrade han vanligtvis jungfru Maria på en tron ​​och placerade helgon och änglar runt henne. Överraskande är den oändliga sorten, som Bellini visste hur man skulle uppnå inom en tomt. Uttrycket av Madonnas ansikte, spädbarns Kristus position, bakgrunden – allt detta förändrades från bild till bild, och varje gång skaparen skapade en ny bild, nu majestätisk, nu sorgfull, nu fundersam och öm. Nästan alltid är den jungfruiska gudsmoren tråkig och ödmjuk. Hon håller sitt barn i armarna som om hon vill skydda honom från den kommande plågan. Men hon vet att detta är omöjligt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)