Porträtt av en man i en turban – Giovanni Bellini

Porträtt av en man i en turban   Giovanni Bellini

Det är svårt för oss att bedöma den roll som teckningen spelade i Bellinis arbete. För det första har vi inte ett tillräckligt stort antal ritningar som kan tillskrivas suveränitet av Giovanni Bellini. För det andra är bara en liten del av dem direkt relaterade till hans målningar.

I de fall där ritningarna inte är undertecknade måste konsthistoriker bestämma sitt författarskap genom subtila stilistiska drag. Denna situation leder oundvikligen till kontroverser. Till exempel tror vissa forskare att ”Porträtt av en man i en turban” inte drog Bellini utan Mantegna. Skillnaderna i ritningsmetoden för dessa två konstnärer är mycket små. Det tros att Bellinis arbete i denna genre är ”mer transparent”. Men detta är en ganska vag definition.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)