Fortune or Melancholy – Giovanni Bellini

Fortune or Melancholy   Giovanni Bellini

Målning av Giovanni Bellini ”Fortune or Melancholia”. Storleken på målningen är 34 x 22 cm, trä, olja. Den allegoriska plottbetydelsen av en bild på ett tema av myter och legender, liksom i hans tidigare bilder allegorier, uttrycks av det allegoriska språket för symboler som är inneboende i den givna epoken.

Giovanni inspirerade det rumsliga konceptet Mantegna, men avvisade dess systematiska natur och överdrivna arkeologi, andade in det sin passionerade kärlek till människan och naturen. Han mognade fullt ut för att förstå Piero della Francescas lektioner av det mest ädla exemplet på användningen av perspektivlagarna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)