Madonna och barn – Giovanni Bellini

Madonna och barn   Giovanni Bellini

Giovanni Bellini, liksom Andrea Mantegna, anses vara den viktigaste konstnären i norra Italien på 1400-talet. Mästaren, bildad i den sen-gotiska miljön, upptäckte en ovanlig gåva av ständig förbättring av detta bildspråk, vilket ledde honom till en mer modern harmoni av form och färg och i slutändan till tonmålning och klassisk storhet typisk för högrenässansen.

Bellini, känd för sina altarmålningar, skriver också gudomliga bilder som denna, där han lyckas tolka den traditionella handlingen med en speciell distinkt kreativ inspiration.