Alurgory of Purgatory – Giovanni Bellini

Alurgory of Purgatory   Giovanni Bellini

Presenterar det högra fragmentet av målningen av Giovanni Bellini ”Allegory of Purgatory”. Storleken på bilden är 73 x 119 cm, trä, olja. Handlingen av förmodligen den mest berömda målningen av Bellini, allmänt känd som ”Sacred Allegory” är mystisk.

Den såg en illustration av Guillaume Deguillevilles dikt ”Själens pilgrimsfärd”, en allegori om barmhärtighet och en ”helig intervju.” Världen i ”Sacred Allegory” förvandlas av ett jämnt, mjukt ljus, den domineras av vördnadsfull tystnad – Bellini skapade den första av dessa mystiska drömmålningar, som hans student Giorgione senare skulle bli berömd för.

Målningen ”Sacred Allegory” fördjupar sådana verk av mästaren som ”The Holy Interview of Giovannelli” ”Pieta” ”Madonna del Prato” ”” Dop av Kristus ”Altar San Zaccaria.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)