Madonna and Child, Saints Catherine, Elizabeth och John the Baptist – Andrea del Sarto

Madonna and Child, Saints Catherine, Elizabeth och John the Baptist   Andrea del Sarto

Innan du – ett av få målningar av Andrea del Sarto, som ligger i vårt land. Det är desto mer trevligt att detta verk, utåt mycket enkelt och anspråkslöst, hänvisar till mästarnas tveksamma mästerverk. Nästan alla rymdmålningar upptar kvinnor och barn. Bakgrundslandskapet är nästan osynligt.

Men känslan av närhet, planhet skapas inte samtidigt, eftersom konstnären bygger en komposition inte så mycket med figurernas rumsliga arrangemang, utan på förhållandet mellan färger och ljus och skugga. Genom att använda denna princip om kompositionskonstruktion lyckas Andrea skapa något helt magiskt.

Också intressant är idén att visa de tre åldrarna hos en kvinna förkroppsligad av mästaren i detta arbete. Från höger till vänster ser vi i början en mycket ung Saint Catherine, sedan Guds mor, som redan hade ingått i mitten av sommaren, och St Elizabeth slutförde galleriet för ”kvinnliga åldrar”, vars ansikte Andrea flitigt ströat med rynkor. Det bör noteras att vår hjälte donerade för denna harmoniska idé historisk sanning, för Jungfru Maria vid Kristi födelse var en mycket ung flicka. Här ser hon åtminstone en trettio år gammal dam.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)