Middag på Emmaus – Giovanni Bellini

Middag på Emmaus   Giovanni Bellini

En av de viktigaste platserna i Bellinis arbete ockuperades av temat Kristi jordiska väg. Oftast stoppade befälhavaren sin uppmärksamhet på ämnen relaterade till Frälsarens plågor och händelserna före dem. Mästarens tidiga ”korsfästelser” är överbelastade med detaljer, det finns många sekundära skådespelare i dem. Men över tid koncentrerar Bellini sig på Kristi figur.

Mindre karaktärer upplöses. Bellini lämnar endast figurer av Guds mor och aposteln Johannes vid foten av korset. ”Korsfästelsen”, ungefär 1505 är ett av de sena Bellini-verkens bästa verk. Förutom Kristus finns det inte en enda levande själ. Endast skallar, gravstenar och staden i bakgrunden.

Ofta målade konstnären målningar av dop och Herrens omvandling. Vi kan komma ihåg, i förhållande till vårt ämne, hans verk som ”Middag på Emmaus” och ”Descent in Hell”. Det sista avsnittet ingick inte i den kanoniska texten i Bibeln, men det beskrivs snarare i detalj i den tidiga kristna apokryfen. De berättar för oss att Kristus besökte helvetet för att frigöra själarna till dem som förväntade sig att han skulle komma hit – inklusive Adam och Evas själar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)