Vinst eller uthållighet – Giovanni Bellini

Vinst eller uthållighet   Giovanni Bellini

Målning av Giovanni Bellini ”Profit or Perseverance”. Storleken på målningen är 32 x 22 cm, trä, olja. En speciell plats i konstnärens arbete upptar cykeln av målningar som han skapade i slutet av 90-talet – allegorier.

I dessa målningar försökte befälhavaren att återspegla otydigheten i mänskliga känslor, på den tidens språk – passioner.

I hans allegorier för den moderna människan verkar allt mystiskt oklart, även om det är mer än troligt att mästarens samtida, den sofistikerade poesi-kännaren och kännaren av symbolspråket, kompositionens allegoriska plottbetydelse var tillräckligt tydlig.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)