Porträtt av en ung man – Giovanni Bellini

Porträtt av en ung man   Giovanni Bellini

Porträtt utgör endast en liten del av det kreativa arvet från Giovanni Bellini. Men trots ”infertiliteten” i denna genre ansågs han alltid vara en av de bästa porträttmålarna i sin tid. De tidigaste av de daterade porträtten av Bellini är från 1474, och de flesta av de porträtt som har kommit ner till oss skrevs på 80- och 90-talet på 1500-talet.

I slutet av sitt liv skrev konstnären nästan inte porträtt. Men ändå var det under denna period som en av hans mest kända porträtt, ”Porträtt av Doge Loredan”, kom ut under sin pensel.

Nästan alla porträtt av Bellini är utformade i ett format. Ett typiskt exempel på mästarens arbete i denna genre är Portrait of a Young Man. Det är konstigt att konstnären aldrig skapade kvinnliga porträtt – bara för män. Och samtidigt – endast bälte. Positionshuvudet vänds alltid något åt ​​vänster. Bakgrunden i porträtt är vanligtvis enhetlig, och bara ibland, som i The Portrait of a Young Man, visar konstnären moln eller ett landskap i bakgrunden.

Forskare kunde identifiera endast ett fåtal av de personer som visas i porträtten av Bellini. Det råder ingen tvekan om en sak – alla porträtt tillhörde ädla och rika venetianska familjer. Enligt Vasari var Bellini ”den första som introducerade den sed som alla venetianska kunde beställa sitt porträtt till honom eller någon annan konstnär.”