Vid sjön Tiberias (Genisaret) – Vasily Polenov

Vid sjön Tiberias (Genisaret)   Vasily Polenov

Det finns en viss ödet ironi i detta: Polenov är ett allmänt erkänt geni av landskapsmålning, han ansåg själv de viktigaste målningarna i sitt verk, målningar på religiösa teman. Ett av sådant verk är ”På sjön i Tiberias”.

Målaren älskade evangeliets berättelse mycket, ansåg att tomterna var naiva, rena, mänskliga med en hög moralisk etik. I sina verk följde Polenov Kristi ord, som kallade sig människosonen och målaren skildrade honom så här. Ett av de mest betydelsefulla verken där han skildrar Kristus är den presenterade bilden. Åskådaren ser längs stranden, helt täckt med stenar och stenblock, vandrar Frälsaren långsamt och lugnt.

Hela känslomässiga sidan av bilden bygger helt på landskapet. En nästan lugn vattnig yta, lurad med en krusande, molnfri himmel, reproducerad i en härlig blå och turkos palett, ger bilden lugn och inre klarhet. Även de mjuka sluttningarna av bergen verkar stärka denna atmosfär. Så harmoniskt är människan inskriven bland all denna oöverträffad jungfru skönhet.

Trots den idyll som förkroppsligas i filmen är den inte på något sätt saknad inre dynamik och takt. Endast detta tempo är mycket långsamt och betydligt. Författaren har skildrat en del av världen där Gud fortfarande lever, där hans fötter berör jorden, där hans obehagliga steg ger upplysning och fred.

Efter att ha presenterat denna bild för första gången tillsammans med andra verk om religiösa ämnen, blev Polenov omedelbart centrum för uppmärksamhet. Djupa filosofiska tankar, enkelhet, tillgänglighet, hjärtlighet, som målaren lagt i sina målningar, kunde inte bli obemärkt av allmänheten. Det var en helt ny vision och läsning av kristna tomter. Professionella krävande kritiker och vanlig allmänhet svarade på bilderna med de mest entusiastiska orden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)