Lenin i Smolny – Isaac Brodsky

Lenin i Smolny   Isaac Brodsky

Isaac Brodsky är den universellt erkända mästaren av porträtt av ledaren för världsproletariatet Vladimir Ilyich Lenin. Han utförde många skisser och stora målningar. 1930 målningen ”Lenin i Smolny” målades.

Konstnären närmade sig målningen med största allvar: en miljö valdes för att betona verkligheten i bilden. Konstnären satte ett mål inte bara att framställa ledaren, utan att visa honom under hårt arbete. Lenin visas nästan i naturlig höjd, bredvid denna duk som du känner på Vladimir Ilyichs kontor.

Bilden har en speciell klarhet i situationen, figurens ledare. En ledare visas som skriver något vid ett litet bord. Målningens kompositionella enkelhet förmedlar en känsla av tystnad och hårt arbete.

Färgen på bilden förmedlas med mjuka, återhållsamma, mjuka toner. Noggrannheten och noggrannheten i att rita alla detaljer hjälper till att betona verkligheten i det som händer.

På grund av dess noggrannhet och blygsamhet är målningen ”Lenin i Smolny” en av de bilder av Vladimir Ilyich som är de mest populära och älskade av folket.