Storm. Regn – Isaac Levitan

Storm. Regn   Isaac Levitan

Bilden skrevs av författaren 1899, det kan betraktas som hennes sista stora verk av en berömd konstnär.

Betraktaren framför honom ser den kalla hösthimlen, som överskuggas av grå, sönderrivna moln. Känns som närmar åskväder.

Sneda regnströmmar täcker det synliga utrymmet. Vindbyar är mycket starka, du kan se hur tunna björkträd tenderar till marken. En sådan vind bryter gräset mörkare från vädret, och det utvecklas med färsk gul sågspån.

I bakgrunden finns det samma böjda träd. Endast trädens stubbar förblir lugna mot vad som händer och snyggt ved. De fick också en kall dusch, de ser ledsna och ensamma ut.

Konstnären var den första som lyckades förmedla hela det ryska dåliga vädret. Betraktaren ser på bilden stormens intensifiering på grund av de använda kompositions – och bildmedlen.

I den här bilden ett ovanligt intresse och uttryck för tolkning. Huvudtonen – tunga och kalla röda nyanser. Verket har naturligtvis varma toner, men de är speciellt skapade dämpade.

Tack vare de breda borststräckorna visas gräset och sågspån inför tittaren. Man får intrycket att det hela drev det obegripliga var vinden kom ifrån. Författaren använder nästan svart, och samtidigt ljusgrå nyanser för att skildra björk. Detta gjordes med lätta penseldrag. Bilden kan betraktas som ett panorama på grund av trädets förlängning och böjning.