Bondemål – Louis Lenin

Bondemål   Louis Lenin

Kreativitetsbröder Lenen har en speciell plats i fransk målning under XVII-talet. Konstnärens huvudtema var bondelivet. Målare kopplade till bilderna av bönderna värdighet och adel, medvetande om sin egen sociala betydelse.

Lenen-bröderna var mer än hundra år före europeisk målning med sin inställning till bonde-temat, såväl som i kompositions – och koloristiska termer. De föddes i familjen till en vinproducent från Lana, lärde sig måleri från lokala klostermålare. Ganska tidigt lämnade konstnärerna sin ursprungliga stad och på 1630-talet bosatte sig sig i förorten Paris Saint-Germain-des-Prés. Mästare målade porträtt, verk på mytologiska teman, målningar för tempel.

Trots konstnärernas ursprung erkändes deras konst 1648 och de accepterades i den nybildade Royal Academy of Painting and Sculpture. Samma år dog de äldre bröderna Antoine och Louis plötsligt och gradvis började Lenins arbete endast korrelera med namnet på Mathieu’s yngre bror, och i slutet av XVIII-talet. visade sig vara glömd. Först efter ett tag ihågkom konstnärerna, och deras arbete tog en värdig plats i konsthistorien. Bland verk av kända konstnärer är målningen ”The Peasant Meal” av Louis Lenen.