Den sista operaen är Eric Fishl

Den sista operaen är Eric Fishl

Forntida grekiska skulpturer, en filosofs chef, spårade knappt silhuetten av ett träd i bakgrunden… Målningen av Eric Fishl visar ett hörn av museet för konst, där utställningarna interagerar på konstiga sätt med varandra, lever enligt sina egna manus, spelar sina föreställningar. Kanske varje gång andra. De har mycket tid för detta eftersom de är odödliga.

Allegory igen i favoritstilen för den samtida amerikanska konstnären Eric Fishl. Och igen för tittaren hans nya bild, som ett annat mysterium, varför kallas den ”The Last Opera”? Befälhavaren i modern målning får dig att titta intryckt på varje detalj i bilden för att leta efter en lösning.