I skogen på hösten – Isaac Levitan

I skogen på hösten   Isaac Levitan

Isaac Levitan kan kallas en riktig mästare av landskap, eftersom de flesta av dem är mästerverk, enligt även de mest strikta kritikerna. Levitan skildrade inte bara naturen, han satte hela sin själ i dem. Därför blir de så känslomässiga.

I målningen ”I skogen på hösten” använder författaren pastellfärger – inte ljusa, inte mättade, inte slår ögat. Det verkar som att tittaren är en integrerad del av denna duk. Dessutom underlättar det uppfattningen av verket, eftersom det ibland är mycket svårt att förstå innebörden av en färgstark bild.

Levitan visar i detta arbete hur mycket han älskar naturen, sina infödda platser, där han tillbringade sin barndom och ungdom, eftersom det var under denna period som alla de mest intressanta stunderna åstadkom.

Författaren på bilden skildrade landskapet, som är speciellt för ryska skogar. I förgrunden ser vi en glade som ännu inte har blivit gul. Det kan antas att detta är början av mitten av hösten, troligen oktober. Så berättar popplaren, vars blad redan är orange. Naturen börjar förbereda sig för början av vintern. Inga djur observeras på duken. De har viktigare saker nu, de förbereder provningar för vintern, för de första frostarna är redan på näsan.

Författaren visar en av höstdagarna. Solen lyser som vanligt, men nu är den inte lika varm som tidigare. Himlen är blå och klar, vädret är bra. Bilden är målad barrträd. Som de flesta konstnärer älskade Levitan I. I. barrträd, så de är karakteristiska för rysk natur.