Lenin och manifestationen – Isaac Brodsky

Lenin och manifestationen   Isaac Brodsky

Isaac Brodsky var en av de första statskonstnärerna i det nya landet, förfäder till den officiella stilen och den kanoniska bilden av ledarna. Favoritstudenten till Ilya Repin, en målare med en liten touch av salong, efter revolutionen ägnade han sitt arbete till det kommunistiska temat.

Det första porträttet av Vladimir Ilyich ”Lenin och manifestationen” Brodsky skrev 1919. En lite trött man med ett snällt och intelligent ansikte ser på tittaren från duken. Lenins hand ligger på vitt, till synes oöverskådligt papper – en demonstration. Firandet och några ”sovjetiska” patos av porträttet ger bakgrunden – lila, dynamiskt utvecklande draperi.

Ovanför arket markerar konstnären den symboliska handlingen, resultatet av manifestationen och revolutionen – ett grått, störande torg, längs en mängd proletärer som bär banderoller. Tyget ”Lenin och manifestationen” markerade början på en enorm serie porträtt av ledaren gjord av Brodsky, varav den mest kända var verket ”Lenin i Smolny.”