Gala och Angelius hirs precis innan konisk anamorfos började – Salvador Dali

Gala och Angelius hirs precis innan konisk anamorfos började   Salvador Dali

I denna fascinerande psykodrama kontrasteras den grinande, fashionabla kläda galan med den förvrängda figuren Lenin, ledaren för den ryska revolutionen. Maxim Gorky, vars namn är förknippat med bolsjevikerna, hör inte och uppmärksammar inte hummeren som sitter på hans huvud.

Det verkar som om Dali uppfattade Lenin som ”bilden av fadern”, och därför bilden av en fientlig och föremål för löjning. Gala är här i rollen som den triumferande befriaren. Målningen ovanför dörren är ’Angelius’ av Jean-François Millet, en typisk bild av bondedygnad och fromhet. Han blev en besatthet av Dali, som gav honom erotiskt innehåll.

Här motsvarar ’Angelius’ mer eller mindre bilden av Millet; senare kommer han att genomgå i Dalis händer många metamorfoser.