Landskap med country dance – Claude Lorrain

Landskap med country dance   Claude Lorrain

Denna bild hänvisar till perioden med det mest intensiva konstnärliga arbetet med Lorrain, som i allmänhet bildade sitt konstnärliga system vid den tiden och skapade sin egen version av det klassiska ”ideala” landskapet.

Allt här är absolut Lorraine – arkitektoniska former; mjuk chiaroscuro; diffus belysning, där föremål ”upplöses” i horisonten; prevalensen, relativt sett, av ”trädet” över ”mannen”; en känsla av vacker andel.