Landsbygdens landskap med utsikt över slottet i Gandolfo – Claude Lorrain

Landsbygdens landskap med utsikt över slottet i Gandolfo   Claude Lorrain

En av de mest inflytelserika beskyddarna från Lorrain var påven Urban VIII. För honom målade konstnären fyra målningar 1637-39. Dessa målningar inkluderar den charmiga ”hamnen”, 1637 och ett litet åttkantigt ”landsbygdslandskap med utsikt över slottet Gandol’fo”.

Den andra bilden visar påvens byggda sommarresidens kort innan. Om vi ​​ignorerar scenen i förgrunden, som är den renaste uppfinningen av konstnären, kan vi notera den höga noggrannheten med vilken Albano-sjön avbildas och slottet ses på dess sydvästra bank.

Professor Michael Kitson, en av de ledande experterna på Lorrains verk, kallade den här bilden ”en pärla, ett litet mästerverk skapat för tyst kontemplation.” Hon stannade hos familjen Barberini fram till 1962.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)