Sea Harbor at Sunset – Claude Lorrain

Sea Harbor at Sunset   Claude Lorrain

Claude Lorrain är en konstnär som har lyckats öppna en ny sida i genren av idylliskt landskap. Med alla typiska egenskaper för de tillämpade kompositionsteknikerna som ingår i landskapsmålning av klassisismen, lyckades konstnären införa nytt liv i det gamla klassiska schemat, vilket ledde till förnyelsen av genren under XIX-talet.

Lorrain introducerade i praktiken inte bara ritningen med en penna och akvarell av landskap från naturen, studien av naturliga motiv, utan också vänd sig till användningen av tonfärg i målning, matchande den med den naturliga paletten. Lorrain använde denna teknik på ett ganska originellt sätt. Han gick bortom stadens murar i Rom, där han bodde ständigt från 1627, på morgonen och på kvällen, och iakttog tonala övergångar i den omgivande naturen skapade det lämpliga färgschemat på sin palett.

Redan i verkstaden använde han den resulterande skalan när han arbetade med nästa verk. Tack vare denna teknik lyckades Lorrain skapa bilder fyllda med en fantastisk bildcharm, där man med en viss teatralitet som ingår i klassismens verk kan känna det levande andetaget i naturen och luftmiljön.

Lorrains kunder var främst aristokrater, den romerska tronen. Andra berömda verk: ”Landskap med en plats för vila på väg till Egypten.” 1661. Hermitage, St Petersburg; ”Utförande av Europa”. 1665. Pushkin Museum of Fine Arts. A. S. Pushkin, Moskva.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)