Befrielsen av Sankt Peter – Claude Lorrain

Befrielsen av Sankt Peter   Claude Lorrain

Runt 1635 fortsatte Lorrain till en detaljerad beskrivning av sina egna verk, som tog form i den så kallade ”Sanningens bok”. Han höll sina anteckningar fram till sin död. ”Sanningens bok” innehåller 195 ark, som var och en innehåller en handritad kopia av bilden, med information placerad på baksidan av arket om vem som beställde detta arbete och när.

Enligt biografen Claude Lorrain, Philip Baldinucci, gjorde konstnären allt detta för att ”skydda sig mot de många falska som såldes i Rom som original tillhör hans hand.” Lorrain själv sa att när han sammanställde boken ägde han särskild uppmärksamhet åt detaljer som var otillgängliga för falska.

Dessa små detaljer beskrev han ibland speciellt i figuren i förstorad form. Det är inte helt klart om ”Sanningens bok” skapades enbart och uteslutande för att skydda mot förfalskningar, men det råder ingen tvekan om att den var väldigt kär för konstnären. De flesta av ritningarna i ”Sanningens bok” är gjorda med penna och bläck.

En del av ritningarna är jordade med färgat krita och bländningen på många exemplar är målad i vitt. Gyllene färg läggs till på två bilder. Den enda i boken ”icke-landskap” bild av Lorrain – ”The Liberation of St. Peter.” Här återger vi bara figurerna och det inre som visas på det. Verket i sig har tyvärr inte bevarats.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)