Herd Returning Home in the Rain – Claude Lorrain

Herd Returning Home in the Rain   Claude Lorrain

Författare av 44 tryck Lorrain bekräftade slutligen av forskarna. Det finns fortfarande några tveksamma verk i den meningen. De flesta av de överlevande gravyren som Lorrain skapade i början av sin karriär.

Det är möjligt att konstnären i ett tidigt skede arbetade så aktivt i denna teknik och försökte få berömmelse och senare helt enkelt ansåg det inte nödvändigt att fortsätta arbeta inom detta område. Men ändå släppte han två nya tryck i början av 1650-talet och tre till – i början av 1660-talet.

Gravyren ”The Herd Returning Home in the Rain” dök upp efter nästan ett decenniers paus. Tidiga graveringar av Lorrain är tekniskt ganska svaga, men senare blir mästarens hand säker. Raderna i konstnärens senare verk blir mer och mer subtila och mångsidiga, de förmedlar perfekt alla nyanser av belysning och återger strukturen i element i landskapet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)